Мерило в меренето

Ремонт и поддръжка на геодезически инструменти.

Редовно предоставяйте геодезическите си инструменти за проверка и отстранявайте повредите своевременно. Така ще предотвратите излишни разходи. В нашето предприятие извършваме поддръжка и ремонт на почти всички марки геодезически инструменти. 

Ние ще ремонтираме Вашите инструменти

waterpas

Ако вашият геодезически инструмент не работи добре, ако печатната платка е окислена, Ако инструментът се нуждае от прекалибриране 

В повечето сервизи веднага ще Ви посъветват да го смените с нов. Не защото ремонтът е невъзможен, а защото продажбата на нов инструмент е по-изгодна за тях. 

Geosales се справя там, където останалите се отказват. В нашето предприятие разполагаме с всички необходими средства, за да приведем Вашите геодезически инструменти в пълна изправност. Така ще спестите доста разходи за покупка, а ние ще се почувстваме удовлетворени

Уговорете си среща с нас

Поддръжка и проверка

roterende lasers

“Превенцията е най-доброто лечение” - гласи клишето и това е съвсем вярно. Предотвратете повредите, като периодично предоставяте своите нивелиращи уреди, [#нивелиращи уреди] ротационни лазерни нивелири, [#lлазери] тръбни лазери [#лазери] и механични приемници за текуща или основна поддръжка. Това ще бъде ново начало за тях!

Уговорете си среща с нас

Нивелиращи уреди

waterpasinstrumenten

Текуща поддръжка
.
 • Проверка на функциите
 • Външно почистване
 • Регулиране на уреда
 • Почистване на калъфа
.
.
.
.
 

Основна поддръжка
.
 • Проверка на функциите
 • Демонтаж и монтаж
 • Вътрешно и външно почистване
 • Смазване на бутони и винтове
 • Почистване на оптиката
 • Регулиране на уреда
 • Почистване на калъфа
.

 

roterende laser

Ротационен лазерен нивелир и тръбен лазер

Текуща поддръжка
.
 • Проверка на функциите
 • Външно почистване
 • Проверка на акумулаторната батерия и зарядното устройство
 • Проверка на ръчен приемник
 • Проверка на дистанционното управление
 • Регулиране на уреда
 • Почистване на калъфа
.
.
.
.
 

Основна поддръжка
.
 • Проверка на функциите
 • Демонтаж и монтаж
 • Вътрешно и външно почистване
 • Проверка на акумулаторната батерия и зарядното устройство
 • Проверка на ръчен приемник
 • Проверка на дистанционното управление
 • Смазване на движещите се части
 • Почистване на контактните повърхности
 • Регулиране на уреда
 • Почистване на калъфа
.
rioollaser

Механичен приемник

Проверка
.
 • Проверка на функциите
 • Външно почистване
 • Почистване на дисплея
 • Проверка на акумулаторната батерия и зарядното устройство
 • Почистване на калъфа
.